logo spem donare

Fundacja SPEM DONARE

ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary
KRS: 0000300810

Wpłać darowiznę

Cele Fundacji

 

 • wspieranie i świadczenie opieki dla przewlekle chorych i cierpiących ból dzieci, młodzieży, dorosłych, ze schorzeniami z którymi nie radzą sobie ich rodziny lub pozbawionych jakiejkolwiek opieki z powodu braku bliskich,
 • udzielanie duchowego wsparcia chorym i ich rodzinom,
 • świadczenie opieki w zakresie pomocy rodzinie, osobom uzależnionym i zagubionym w życiu oraz ich rodzinom,
 • wspieranie i świadczenie działalności rehabilitacyjnej oraz odnowy biologicznej na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, samotnych i ubogich,
 • wspieranie i świadczenie doraźnej pomocy przybywającym pielgrzymom.

 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. Udzielanie świadczeń medycznych przez wyspecjalizowany zespół tj. lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta, psychologa oraz duchownego, dostępnych przez całą dobę zarówno w ramach pobytu stacjonarnego w hospicjum,
 2. Organizowanie i wspieranie programu wsparcia w żałobie dla dorosłych, młodzieży i dzieci obejmujący nie tylko rodziny „Licheńskiego Hospicjum” ale wszystkich, którzy takiego wsparcia potrzebują.
 3. Organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i staży indywidualnych jako form kształcenia w dziedzinie opieki paliatywnej, organizowanie i finansowanie naboru oraz szkolenia wolontariuszy dla potrzeb opieki paliatywnej.
 4. Organizowanie i finansowanie rehabilitacji osób objętych opieką paliatywną, osób niepełnosprawnych, osób starszych i samotnych, osób szczególnie pokrzywdzonych przez los.
 5. Pracę wychowawczą, terapeutyczną, pomoc duchową i psychologiczną dla Anonimowych Alkoholików, Dzieci Alkoholików, Wspólnot Krewnych i Przyjaciół Alkoholików, Dorosłych Dzieci Alkoholików).
 6. Organizowanie i finansowanie szkolenia rodzin osób objętych rehabilitacją do wykonywania podstawowej rehabilitacji w warunkach domowych.
 7. Organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi i samorządowymi.
 8. Pomoc duchową, psychologiczną dla małżeństw mającą na celu wzajemne zrozumienie i odnajdywanie celu oraz sensu wspólnego życia.
 9. Pomoc duchową, psychologiczną i terapeutyczną dla rodzin, w których występuje zjawisko przemocy.
 10. Pomoc rzeczową i finansową dla rodzin żyjących pacjentów, umożliwiająca im sprawowanie opieki w domu oraz pomoc finansową dla rodzin w okresie żałoby, głównie na sfinansowanie kosztów pogrzebu.
 11. W przypadku dzieci organizowanie i finansowanie wycieczek, obozów wakacyjnych, pielgrzymek i innych form terapii zajęciowej.
 12. Organizowanie i szkolenie rodziców, kadry oświatowej na tematy związane z uzależnieniami i profilaktyką chroniącą przed wejściem w uzależnienie przez młodzież i dzieci.
 13. Organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i staży indywidualnych jako form kształcenia w dziedzinie rehabilitacji osób niepełnosprawnych dla personelu medycznego, pracowników hospicjów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami rehabilitacji osób niepełnosprawnych i objętych opieką paliatywną.
 14. Indywidualną praktykę pielęgniarek i położnych, włącznie z indywidualną praktyką specjalistyczną, grupową praktyką pielęgniarek i położnych prowadzoną w placówce medycznej oraz w domu pacjenta.
 15. Pracę wychowawczą, terapeutyczną, duchową i psychologiczną dla młodzieży, narzeczonych, małżeństw oraz innych osób zainteresowanych w zakresie zdrowia prokreacyjnego.
 16. Organizowanie i współfinansowanie rekolekcji dla młodzieży, narzeczonych, małżeństw oraz innych osób zainteresowanych tematyką zdrowia prokreacyjnego.
 17. Działalność związaną z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia prokreacyjnego prowadzoną m.in. przez instruktorów Modelu Creighton i doradców rodzinnych oraz innych specjalistów promocji zdrowia prokreacyjnego, działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów.
 18. Organizowanie i współfinansowanie turnusów rehabilitacyjno – rekolekcyjnych.
 19. Organizowanie i finansowanie konferencji i kursów jako form kształcenia w dziedzinie terapii uzależnień.
 20. Porady, diagnostyka i leczenie świadczone przez lekarzy specjalistów, włączając chirurgów w zakresie zdrowia prokreacyjnego.
 21. Organizowanie oraz finansowanie konferencji, warsztatów i kursów jako form kształcenia w dziedzinie zdrowia prokreacyjnego.
 22. Organizowanie i współfinansowanie rekolekcji dla poszczególnych grup uzależnień.
 23. Praca wychowawcza, terapeutyczna, duchowa i psychologiczna dla narkomanów, dla osób uzależnionych od hazardu, dla osób uzależnionych od seksu i chorej miłości, dla osób uzależnionych od nikotyny i nie potrafiących poradzić sobie z obżarstwem oraz organizowanie i współfinansowanie spotkań w formie mityngów poszczególnych grup uzależnień).

Działalności wymienione w pkt 1-10 prowadzone są wyłącznie jako działalności nieodpłatne. Działalności wymienione w pkt 11-23 mogą być prowadzone zarówno jako nieodpłatne jak i odpłatne.

Hospicjum stacjonarne

Sekretariat Hospicjum
Tel. (48) 63 270 86 00
Fax: (48) 63 270 86 05
E-mail: hospicjum@lichen.pl
Pon.-pt., godz. 7.00-15.00

Sekretariat medyczny
Tel. (48) 63 270 86 16

Pielęgniarka oddziałowa
Tel. (48) 63 270 86 08

Koordynator Wolontariatu
Tel. (48) 665 600 529
E-mail: hospicjum.wolontariat@lichen.pl

Ośrodek Wsparcia Płodności „NaProTechnologia”

Rejestracja:
Tel. (48) 609 528 116
E-mail: napro@lichen.pl
Pon.-pt., godz. 8.00-15.00

Centrum Pomocy Rodzinie
i Osobom Uzależnionym

Tel. (48) 63 270 81 32
Tel. (48) 725 573 753
E-mail: pomoc@lichen.pl

 

 

logo opp

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.