fundusze logo

30 października 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Fundacją Spem Donare a Narodowym Funduszem Zdrowia– Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Poznaniu o przyznanie grantu w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.


Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów.


Grantobiorcą jest Fundacja Spem Donare w Licheniu Starym ul. Klasztorna 4, która w ramach projektu otrzymała wsparcie na zakup środków ochrony osobistej i dodatek do wynagrodzenia dla personelu zatrudnionego w prowadzonym przez Fundację Hospicjum Stacjonarnym im.św. Stanisława Papczyńskiego.


Łączna wartość przyznanego dofinansowania to 187 558,03 zł.


Okres realizacji: 01.05.2020 r. – 31.12.2020 r.


Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

oferta plakat

ROZEZNANIE RYNKU NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ


Poniżej prezentujemy dokumenty związane z zapytaniem ofertowym nr 01/220/EFS z 12.11.2020

 

Zapytanie ofertowe nr 01/220/EFS z dn. 12.11.2020

 

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy - wersja docx

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy - wersja pdf

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań - wersja docx

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań - wersja pdf

 

Załącznik nr 3 - Klauzula Informacyjna

Załącznik nr 3 - Klauzula Informacyjna - wersja docx

Załącznik nr 3 - Klauzula Informacyjna - wersja pdf

 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 - Klauzula Informacyjna - wersja docx

Załącznik nr 3 - Klauzula Informacyjna - wersja pdf

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Hospicjum stacjonarne

Sekretariat Hospicjum
Tel. (48) 63 270 86 00
Fax: (48) 63 270 86 05
E-mail: hospicjum@lichen.pl
Pon.-pt., godz. 7.00-15.00

Sekretariat medyczny
Tel. (48) 63 270 86 16

Pielęgniarka oddziałowa
Tel. (48) 63 270 86 08

Koordynator Wolontariatu
Tel. (48) 665 600 529
E-mail: hospicjum.wolontariat@lichen.pl

Ośrodek Wsparcia Płodności „NaProTechnologia”

Rejestracja:
Tel. (48) 609 528 116
E-mail: napro@lichen.pl
Pon.-pt., godz. 8.00-15.00

Centrum Pomocy Rodzinie
i Osobom Uzależnionym

Tel. (48) 63 270 81 32
Tel. (48) 725 573 753
E-mail: pomoc@lichen.pl

 

 

logo opp

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.