Wspaniałe dopełnienie zespołu hospicyjnego, bez którego to miejsce nie byłoby takie samo, stanowią wolontariusze – osoby, które chcą bezinteresownie pomagać innym, to na nich opiera się idea hospicjów, gdyż towarzyszą chorym w ostatnich chwilach, „przeprowadzają” ich na drugą stronę życia. Stąd określenie „Ciche Anioły”… Pacjentom wystarcza ich obecność, uśmiech, czuły gest, rozmowa.

Zgadzasz się z którąś z poniższych myśli?

 • Uważam, że ważne jest pomaganie innym,
 • Współczuję ludziom, którzy są w potrzebie,
 • Mogę zrobić coś dla sprawy, którą uważam za ważną,
 • Pomaganie sprawia mi przyjemność,
 • Lubię czuć się przydatnym,
 • Wolontariat jest ceniony przez osoby, na których mi zależy,
 • Pomagam ze względów religijnych,
 • Wolontariat umożliwia nowe - szersze spojrzenie na życie,
 • Jeśli pomogę innym, inni odwzajemnią tę pomoc.

Podaruj Nadzieję poprzez Wolontariat – sobie i innym!

 rodzaje wolontariatu

Rodzaje wolontariatu:

 • Wolontariuszem medycznym specjalistycznym może zostać osoba z wykształceniem medycznym (lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, opiekun chorych) , a pomocniczym - osoba bez wykształcenia medycznego, które ukończyły 18 lat i przeszły pomyślnie kurs z podstawowej wiedzy o wolontariacie oraz z zakresu opieki paliatywnej.
 • Wolontariusz niemedyczny wspiera Hospicjum w organizowanych akcjach (koncertach, kwestach, konferencjach, przedstawieniach) oraz pracach biurowych i porządkowych. W ten rodzaj Wolontariatu może zaangażować się każdy niezależnie od wieku, wykształcenia, sprawności fizycznej i intelektualnej, rodzaj i typ pracy dobiera koordynator Wolontariatu.

Co zrobić, aby zostać wolontariuszem hospicyjnym?

Aby zostać wolontariuszem Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego należy wypełnić formularz zgłoszeniowy a następnie złożyć dokument u koordynatora Wolontariatu.

Osoba niepełnoletnia, chcąca zostać wolontariuszem, zobowiązana jest przedstawić wraz z formularzem zgłoszeniowym, zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

Kolejnym krokiem jest uczestnictwo w organizowanym przez Hospicjum kursie dla wolontariuszy (informacje o terminach szkoleń u koordynatora wolontariatu). Jeśli kurs zostanie ukończony pomyślnie i kandydat zostanie zaakceptowany, zostaje podpisane z nim Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych. Po spełnieniu wszystkich warunków kandydat staje się pełnoprawnym wolontariuszem naszego Hospicjum.

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych

 

Hospicjum stacjonarne

Sekretariat Hospicjum
Tel. (48) 63 270 86 00
Fax: (48) 63 270 86 05
E-mail: hospicjum@lichen.pl
Pon.-pt., godz. 7.00-15.00

Sekretariat medyczny
Tel. (48) 63 270 86 16

Pielęgniarka oddziałowa
Tel. (48) 63 270 86 08

Koordynator Wolontariatu
Tel. (48) 665 600 529
E-mail: hospicjum.wolontariat@lichen.pl

Ośrodek Wsparcia Płodności „NaProTechnologia”

Rejestracja:
Tel. (48) 609 528 116
E-mail: napro@lichen.pl
Pon.-pt., godz. 8.00-15.00

Centrum Pomocy Rodzinie
i Osobom Uzależnionym

Telefon zaufania: 63 270 81 32
E-mail: pomoc@lichen.pl

 

 

logo opp